Gerilim Giderme Isıl İşlemi

Çelik plastik olarak işlendiği veya deforme edildiği zaman, soğuk işlenen yüzeylerde gerilmeler oluşur. Bu gerilmeler sertliği bölgesel olarak arttırır ve sürekli işlemeyi giderek daha da güçleştirir. Ayrıca çeliğin daha sonraki ısıl işlemler sırasında eğilmesine yol açılabilir, bu yüzden söz konusu gerilmelerin 1-2 saatlik gerilim giderme tavı ile azaltılması veya yok edilmesi gerekir. Karbon ve düşük alaşım çelikleri için 550-650 ◦C, sıcak işlem ve yüksek hız çelikleri için 600-750 ◦C sıcaklık gereklidir.
Bu işlem herhangi bir faz değişimine neden olmaz, ancak yeniden kristalleşmeye yol açar. Soğuma sırasında ısıl gerilmelerin oluşmaması için, parçaların fırında yaklaşık 500 ◦C’e kadar yavaş soğutulması ve bundan sonra dışarı alınarak havada soğutulması iyi bir uygulamadır.

Gerilim Giderme Isıl İşlemi - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Gerilim giderme işlemi nedir? Nasıl uygulanır?
gerilim gidere,ısıl işlem,nedir