Homojenizasyon

Bu tavlama ile katılaşmada meydana gelen bileşim farklılıklarının (primer çökelmeler ya da çözelti segregasyonlarında) dengelenmesi amaçlanır. Bunun için malzemelerin 1100-1300 ◦C gibi katılaşma hattına yakın sıcaklıklarda uzun süre tavlanması gerekir. Ancak bu esnada çok fazla tane kabalaşması da kaçınılmaz olur. Bunun giderilmesi için de difüzyon tavlamasından sonra ya sıcaklık şekillendirilmesi ya da normal tavlanması gerekir.

Difüzyon tavlamasıyla ulaşılan yapıdaki çok iyi homojenlik sonucunda döküm parçalarda çok iyi süneklik ve haddelenmiş ya da dövülmüş parçalarda da dizisel yapıların yok edilmesi sağlanır. Ancak bu tavlama ile yalnızca katı segregasyonlar yok edilebilir, blok segregasyonlar için çok uzun günler hatta haftalar gerektiğinden genellikle uygulanmaz.
Homojenizasyon tavı sırasında; sürekli döküm yönteminin doğası gereği matris içerisinde çözünen elementler çökelmeye başlar. Çünkü alaşım elementleri aşırı doymuş bölgede kararsız koşullardadırlar. Homojenizasyon tavı sayesinde yüksek sıcaklıklada, bu kararsız koşullardaki elementler uygun bölgelere difüze olarak intermetalik partiküllerin büyümesine sebep olurlar. Homojenizasyon tavı sırasında oluşan intermetalik partiküllerin hacimsel oranı, ilk yeniden kristalleşme tavında oluşacak tanelerin sayısını ve büyüklüklerini etkilemektedir.

Homojenizasyon - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Homojenizasyon nedir? Nasıl uygulanır?
homojenizasyon,nedir