Karbonitrürleme

Karbonitrürleme, gaz karbürlemenin geliştirilmiş bir formudur. Gaz karbürleme atmosferi içine amonyak gazı ilavesi ile karbonitrürleme gerçekleşir. Fırın atmosferi içine katılan amonyağın ayrışmasıyla ortaya çıkan azot atomları iş parçası yüzeyinde yeni bir form oluşturur. Azot, karbon atomlarıyla aynı anda çelik yüzeye nüfuz eder. Genel olarak karbonitrürleme, karbürlemeye göre en az 55 ◦C daha düşük sıcaklıkta ve daha kısa sürede uygulandığı için tercih edilir.

Karbonitrürleme - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Karbonitrürleme nedir? Nasıl uygulanır?
karbonitrürleme,nedir