Nitrürleme

Bu yöntemde sertliğin artışı martenzit dönüşümünden değil , Ac1 ' in altındaki sıcaklıklarda azotun atomsal olarak parça yüzeyinden içeri yayınıp nitrür oluşturmasından ileri gelir.
Nitrürleme işlemi  500 - 570 °C gibi düşük sıcaklıklarda yapılmaktadır. Bu sıcaklıklarda karbonlu çelikler ferritiktir. Nitrürleme işlemi Al, Cr, Mo, Ti ve V gibi nitrür oluşturan elementleri içeren çeliklere uygulanmaktadır. Nitrürleme işleminde, çelik yüzeyindeki atomik azot iç kısımlara doğru yayınır ve genellikle 5-15 μm boyutunda çok ince nitrür çökeltileri oluşturmak için reaksiyona girer.

Nitrürleme - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Nitrürleme işlemi nedir? Nasıl uygulanır?
nitrürleme,nedir