Normalizasyon Tavlaması

Normalizasyon yüksek sıcaklığa ısıtma ve tutma işlemlerini kapsar. Bu işlem çeliğin kabaca sertleşme sıcaklığına eşit bir sıcaklığa ısıtılması, burada 10-20 dakika civarında tutulması ve sonra havada soğutmaya bırakılmasından ibarettir. Normalizasyon tavı bir başka deyişle malzemenin normal yapısını (eşit boydaki yuvarlak tanelerden oluşan ince taneli yapı) yeniden kazanmasıdır.
Normalleştirme tavının amacı, örneğin dövme veya kaynak için yüksek sıcaklığa ısıtılması sonucu iri taneli hale gelen çeliğin ince taneli bir yapıya getirilmesidir. Çoğunlukla mekanik özellikleri iyileştirmek amacıyla ötektoid altı çelikleri Ac3 ve ötektoid üstü çelikleri Acm dönüşüm sıcaklıklarının yaklaşık olarak 40- 50 oC üstündeki sıcaklıklara kadar ısıtıp,
tavladıktan sonra fırın dışında sakin havada soğutma işlemidir.

Normalizasyon Tavlaması - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Normalizasyon tavlaması nedir?
normalizasyon,normalizasyon tavlaması,nedir