Sinterleme İşlemi

Sinterleme, preslenmiş parçayı oluşturan tozların yüksek sıcaklıkta birbirine bağlanarak parçanın mukavemet kazandığı bir ısıl işlemdir.

Sıkıştırılmış toz parçalar arasındaki bağlantı yapışma, mekanik kilitlenme ve benzeri türden zayıf bağlar olup kristal kafes içerisindeki bağ dayanımına kıyasla çok zayıf kalmaktadır. Bu sebeple; sıkıştırılmış ham yoğunluktaki T/M parçalarına mukavemet ve yüksek yoğunluk kazandırmak amacıyla ergime noktasının altındaki sıcaklıkta ısıl işlem uygulanır. Ham parçanın mukavemeti, parçanın kalıptan bozulmadan çıkmasını ve sinterleme için taşınabilmesini sağlayacak miktardadır. Sinterleme ile ham mukavemetten çok çok fazla bir mukavemet artışı sağlanır(100 kattan fazla).

Sinterleme genellikle ergime sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda katı hal atom yayınması olarak gerçekleşir. Böylece tozlar arası kütle transferi olur, ara yüzeyler kalkar. Toplam yüzey alanının ve dolayısıyla yüzey enerjisinin azaltılması sinterlemenin itici gücüdür. Bu sebeple yüksek yüzey alanı ve yüzey enerjisine sahip küçük tozlar daha hızlı sinterlenir.

Sinterleme sıcaklığı, tek bileşenli sistemlerde metalin ergime sıcaklığının %80’i alınarak tespit edilirken, birden fazla bileşenli sistemlerde ise sinterleme sıcaklığı, ergime sıcaklığı yüksek olan bileşenin ergime sıcaklığının altında, ergime sıcaklığı düşük olan bileşenin ergime sıcaklığının üzerinde seçilir. Demir alaşımları 1000 – 1300 °C, refrakter metaller 2000 – 2900 °C arasındaki sıcaklıklarda sinterlenirler.

Sinterleme süresi ise kullanılan malzemeye göre değişir. Sinterleme sıcaklığı yükseldikçe sinterleme süresi kısalır. Toz kütlelerinde, sahip oldukları büyük yüzeylerden dolayı yüzey enerjisi bulunur. Sinterleme sırasında tozların birbiriyle bağlanması ve toz yüzeylerinin düzelmesiyle yüzey alanları azalır ve böylece yüzey enerjisi de azalır.

Sinterleme İşlemi - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Sinterleme işlemi nedir? Nasıl uygulanır?
sinterleme,nedir