Temperleme İşlemi

Isıl işlem ile sertleştirilmiş bir çeliği dönüşüm sıcaklığı altında ve yüksek olmayan sıcaklıklarda (150-550 o C) homojen olarak ısıtarak uygun bir hızla soğutup gevrekliğini ve kırılganlığını giderip malzemenin içindeki gerilimlerin alınması işlemidir.

Meneviş işlemi; su verilmiş bir çeliğe iki amaçla yapılır;

  • Su verme sonunda soğutma ve dönüşümden ileri gelen gerginlikleri gidermek.
  • Çeliğin sahip olduğu martensitik yapının özlülük yoğunluğunu ve dayanımını arttırmaktır.
  • Atmosferleri içinde bir akım(sirkülasyon) olan tav fırınları bu iş için idealdir.
  • Çeliğin sertliği ile çekme dayanımı arasında belirli bir ilişki bulunduğundan, meneviş tavına tabi tutulan bir çelik, istenen çekme dayanımına gelinceye kadar menevişlenebilir. Menevişleme işleminin sağladığı özellikler şu şekilde özetlenebilir.
  • Aynı sertlikleri elde edecek şekilde su verilmiş ve menevişlenmiş çelikler, genellikle hemen hemen aynı çekme dayanımı kazanırlar.
  • Aynı karbon oranına ve tamamen martensitik bir yapıdaki çelikler, su verilmiş durumda aynı sertlik ve çekme dayanımı kazanırlar.
  • Aynı oramda karbonlu değişik alaşım elementi çelikler, değişik sertlik ve çekme dayanımı kazanırlar.
Temperleme İşlemi - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Temperleme, menevişleme nedir? Nasıl yapılır?
temper,temperleme işlemi,meneviş