Yeniden Kristalleşme Tavlaması

Yeniden kristalleşme, plastik deformasyon esnasında şekil değiştirme yönünde uzayarak lifsi hale gelmiş, birbirine girerek sınırların kaybolduğu orijinal tanelerin; çekirdeklenme ve büyüme prosesleri ile eş eksenli bir formda tekrar oluştukları bir prosestir.

Yeniden Kristalleşme Tavlaması - Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Yeniden Kristalleşme Tavlaması nedir nasıl uygulanır?
Yeniden Kristalleşme,Yeniden Kristalleşme Tavlaması,nedir