İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili öncelikli hedeflerimiz; her türlü yasal ve diğer şartlara uyarak, insanlara zarar gelmesini önlemek, kazaları ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak, çalışanlarımıza iş kazasız ve emniyetli çalışma ortamı yaratarak İş Sağlığı ve Güvenliği konularında başarıyı yakalamaktır.

Bu sebeple;

  • Hiçbir çalışmanın emniyetsiz yürütülecek kadar acil ve önemli olmadığını, İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci ile yürütüleceğini kabul eder ve bu bilinci çalışanlarımıza kazandırılması için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri veririz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarıyla ilgili eğitimleri her yıl yenileyerek, bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek için, zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği programın tüm yönleri ve aşamaları ile ilgili görev sorumlulukları dağıtarak, geliştirme ihtiyacı bulunan alanları tespit etmek amacıyla programı sürekli izler, gözden geçirir  ve bütün olayları detaylı inceleriz.

Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını ve sürekli iyileştirmesini sağlamak amacıyla Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları LTD. ŞTİ. kuruluşumuzun yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm şantiyeleri de dahil olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı politikamız olarak taahhüt ederiz.                

Genel Müdür
​Erdal Şahin

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız - Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar Ltd. Şti
Tatbik ve eğitim aşamasında yenilikçi tasarımla, etkin mühendislik bilgisiyle ve sürekli gözlem ile birlikte müşterilerimize ileri teknoloji içeren ısıl işlem tesisleri sağlamaktayız.
aliminium,furnace,heattreatment,casthouse,oven,industrial,engineering