Sistem Teknik DOG serisi fınlar ekstürüzyon prosesi öncesi Ekstürüzyon kalıplarının ön-ısıtılmasında kullanılır.

DOG serisi fırınlar indirekt gaz ısıtmalı olup; radyan tüplere sahip gaz yakıcılara sahiptir. DOG serisi fırınlar radyan tüplere sahip gaz yakıcılar ile indirekt olarak ısıtılır.

Fırın içerisinde oluşturulan yatay hava akımı sayesinde ± 5°C den daha iyi sıcaklık homojenliğine ulaşılır.

Radyan tüp çıkışlarında yer alan reküpratörler sayesinde yakma havasının ön-ısıtmaya tabii tutulmasıyla yüksek yanma verimi sağlanır.

Pnömatik aktüatörlü kapılar sayesinde kalıpların fırına yukardan kolaylıkla yüklenmesi sağlanır. Kalıplar fırına kalıp kutuları veya kalıp tutma ekipmanları ile birlikte yüklenebilir.

Ürün Fotoğrafları
Kalıp Isıtma Fırını - Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar Ltd. Şti
Tatbik ve eğitim aşamasında yenilikçi tasarımla, etkin mühendislik bilgisiyle ve sürekli gözlem ile birlikte müşterilerimize ileri teknoloji içeren ısıl işlem tesisleri sağlamaktayız.
sistem teknik,endüstriyel fırınlar,Özel Proses (Isıl İşlem) Fırınları,Folyo / Levha Sac Fırınları,Alüminyum,Dökümhaneleri